Da terroren kom til Norge 22. juli arbeidet helsepersonell på hele Østlandet intensivt for å redde livene til 158 skadde mennesker.

De hardest skadede pasientene ble sendt til det nye storsykehuset i Oslo, som inkluderer det som tidligere var helseforetakene Aker, Ullevål, Rikshospitalet og Radiumhospitalet, skriver aftenposten.no.

— Vi hadde alle de kompliserte skadene - og mange av dem som først kom til andre sykehus ble overført til oss. Totalt fikk vi 32 pasienter med alvorlige skader, og vi valgte å ferdigbehandle alle her på sykehuset for å gi best mulig kvalitet i behandlingen, sier akuttklinikksjef Olav Røise ved Oslo universitetssykehus.

I styredokumenter redegjør sykehusets ledelse for ekstrautgiftene til terrorangrepene i Oslo og på Utøya. I dokumentenene kommer det frem at angrepene totalt påførte sykehuset ekstrautgifter på 33 millioner kroner.

— Størstedelen av kostnaden er knyttet til personell. Mange ble kalt inn fra ferie, og vi trengte ekstra folk for å gjennomføre operasjoner i de to ukene som fulgte, sier Røise.

Får friske midler

Etter det Aftenposten kjenner til er utgiftene også knyttet til utstyr, langvarige og kostbare intensivopphold og obduksjon av omkomne.

Ekstrakostnadene kommer på et tidspunkt hvor organisasjonen gjennomfører en omfattende omstillingsprosess og allerede er hardt presset økonomisk.

Politi- og påtalemyndighet fikk nesten 700 millioner kroner ekstra i statsbudsjettet i kjølvannet av terrorangrepene, og etter noe usikkerhet har nå også Oslo universitetssykehus fått bekreftet at ekstrautgiftene i kjølvannet av 22.juli vil bli dekket.

— Det er selvfølgelig svært positivt. Det ville vært urimelig om den innsatsen sykehusets ansatte gjorde 22. juli skulle rammet vår allerede svake økonomi, spesielt siden dette skjedde på et tidspunkt hvor aktiviteteten ved sykehuset var lav. Det er derfor gledelig å se at myndighetene nå dekker disse utgiftene, sier foretakstillitsvalgt Aasmund Bredeli.

Oslo universitetssykehus må nedbemanne 700 personer før året er omme.

- En utrolig sterk lagånd

Han påpeker at innsatsen som ble gjort av helsepersonellet ved sykehuset 22. juli var formidabel.

— Det som skjedde den dagen var at folk som var på vei til Gardermoen på ferie snudde og satte kursen mot sykehuset. De forsto at det var nødvendig med all hjelp som kunne oppdrives. Det var en fantastisk innsats fra alle yrkesgrupper ved sykehuset og en utrolig sterk lagånd, forteller Bredeli.

Til tross for at 22.juli-utgiftene blir dekket, er fortsatt sykehusets økonomi svært anstrengt. Oslo universitetssykehus ligger an til å få et underskudd på nærmere én milliard kroner, ifølge sykehusets ledelse.