Mannen var sjåfør i en bil med tre unge menn som var på vei hjem fra en fest. Bilen kjørte inn i et tre og en av passasjerene omkom.

Ulykken skjedde for to år siden. Årsaken til at det tok så lang tid før dom ble avsagt, er stridighet om hvorvidt politiet hadde anledning til å bruke en blodprøve som ble tatt på sykehuset, melder NRK.

Politiet tok ikke blodprøve av føreren etter ulykken, slik rutinene tilsier. Det gjorde imidlertid sykehuset. Politiet gikk rettens vei for å få tillatelse til å bruke blodprøven fra sykehuset. Striden gikk helt til Høyesterett, der politiet tapte.

Etter avgjørelsen fra Høyesterett ga imidlertid 22-åringen politiet lov til å bruke blodprøven fra sykehuset. Den viste at han hadde nesten 2 i promille da ulykken skjedde.

Jæren tingrett regnet det som sikkert at han hadde hatt minst 1,7 i promille, og dømte mannen til fengsel i ett år og ti måneder. Seks måneder av straffen er gjort betinget.

Straffen er gjort mildere fordi mannen samarbeidet og ga politiet lov til å bruke blodprøven fra sykehuset.

22-åringen har bestemt seg for ikke å anke saken.