Toll— og avgiftsdirektoratet skriver at de aktuelle kjøretøyene blir begjært avskiltet dersom årsavgiften ikke blir betalt senest 16. mai. I tillegg må alle som har betalt for sent, ut med 250 kroner i tilleggsavgift.

I år har 39.000 bileiere allerede betalt etter fristen 15. mars, mot 53.000 i fjor.

Årsavgift for alle typer kjøretøy ble hevet i fjor, og samlet tjener staten over 5 milliarder kroner på avgiften. Totalt ble det i februar sendt ut 2,3 millioner årsavgiftskrav. Det er 50.000 flere enn i fjor.

De beste betalerne bor i Sogn og Fjordane, mens de dårligste er bosatt i Finnmark.

NTB