De 21 personene er blitt fjernet fra yrket etter å ha begått straffbare handlinger som gjør dem uskikket til å fortsette i etaten.

— Når man tenker på at det arbeider 12.000 personer i politiet i Norge, er ikke tallene urovekkende, sier seniorrådgiver Daniel Billaud ved personalavdelingen i Politidirektoratet til Adresseavisen.

Mellom tre og fem politifolk må hvert år forlate yrket.

Billaud understreker at det i enkelte politidistrikter reageres kjapt når det er mistanke om at noen kan ha begått en forbrytelse i tjenesten eller på fritiden.

— Å tro at man i politiet aldri må kvitte seg med folk som er funnet uegnet til videre tjeneste, er utopisk. Politifolk er også bare mennesker, og politietaten skal speile gjennomsnittet av befolkningen, sier personalsjef Harald Sølberg i Sør-Trøndelag politidistrikt.