Aktor, statsadvokat Kristian Nicolaisen, ønsket forvaring for Khan og begrunnet påstanden med at han mener det er fare for at norsk-pakistaneren kan begå drap på nytt.

Retten tok imidlertid ikke dette til følge. Domstolen ser ingen formildende omstendigheter, men viser til inntaket av rusmidler, vodka og rohypnol. Ettersom retten ser det som lite sannsynlig at Khan fremdeles vil ha rusproblemer etter en lang fengselsstraff, mener den det ikke er stor fare for gjentakelse. Han ble derfor ikke dømt til forvaring.

De tre søstrene Nafisa (13), Saadia (24) og Sobia (27) ble slått ned med øks og drept hjemme i rekkehuset på Kalbakken. Den ene av søstrene ble også skutt med pistol på kvelden søndag den 1. oktober i fjor. Da rettssaken startet for en måned siden, erklærte den tiltalte storebroren seg delvis skyldig etter tiltalen om forsettlig drap under særdeles skjerpende omstendigheter.

31-åringen forklarte i retten at han ikke kan huske å ha utført drapene, men innser at han må ha begått de grusomme handlingene.

Falch, Knut