Av de 11.570 asylsakene som er avgjort pr. 1. desember, har 5330 asylsøkere fått opphold i Norge, viser tall fra Utlendingsdirektoratet, skriver Aftenposten.

46 prosent av asylsøkerne som søkte asyl og fikk i et svar frem til desember 2013, fikk opphold.

Av dem som faktisk fikk saken sin behandlet i Utlendingsdirektoratet, har 65 prosent fått opphold. Det er den høyeste innvilgelsesprosenten i løpet av de siste fire årene.

Dermed kommer 2013 til å bli et nytt rekordår i antallet asylsøkere som får permanent opphold i Norge.

Samtidig sitter fortsatt over 5000 flyktninger i norske mottak og venter på at en kommune vil ta imot dem. Før jul satt Regjeringen ned et utvalg som skal sørge for raskere og økt bosetting.

Flere får asyl-ja

Her er hovedforklaringen på at 2013 blir et nytt rekordår, selv om strømmen av nye asylsøkere har skrumpet kraftig inn mot slutten av året:

Langt flere asylsøkere kommer fra land som Eritrea, hvor de fleste får opphold.

Fire av ti asylsøkere som fikk saken sin behandlet i år, kommer fra land som Eritrea og Somalia.

93 prosent av eritreerne som fikk asylsøknaden realitetsbehandlet, fikk opphold av UDI.

— Den viktigste forklaringen er at de fleste av asylsøkerne kommer fra land som er preget av krig og konflikt, som Eritrea, Somalia og Syria, hvor en stor andel av søkerne har et behov for beskyttelse, sier fungerende avdelingsdirektør i UDI Vesna Curk.

— Samtidig har det kommet flere asylsøkere fra Syria og innvilgelsesandelen for asylsøknader fra syriske asylsøkere har økt betraktelig, som følge av den vanskelige situasjonen i Syria.

- Har UDI noen gang gitt permanent opphold til flere asylsøkere enn i 2013?

— Vi må tilbake til 1999 for å finne flere tillatelser til asylsøkere. Samtidig bør man være forsiktig med å kun se på antallet som har fått opphold. Dette tallet har naturligvis sammenheng med hvor mange asylsøkere som kommer og hvor de kommer fra, sier Curk.

I 1999 fikk 12750 asylsøkere opphold, men dette inkluderte også 8000 kosovoalbanere som bare fikk midlertidig beskyttelse inntil krigen var over.

De 5330 asylsøkerne som har fått opphold i år, har fått permanent opphold.

Syria-strømmen stoppet i Sverge

På tredjeplass etter Eritrea og Somalia, kommer Syria. 646 syriske flyktninger hadde fått opphold frem til 1. desember.

Dette er langt mindre enn norske myndigheter trodde tidligere i høst da man oppjusterte asyltallene.

Sverige har i samme periode i år innvilget opphold til 10.400 syriske flyktninger. Fire ganger så mange asylsøkere får opphold i Sverige som i Norge.

Tre måneder etter at Frp fikk ansvaret for asylpolitikken i Norge under ledelse av justisminister Anders Anundsen, er det ikke mulig å se at ny politikk har fått noen effekt på antallet asylsøkere som får opphold.

I samarbeidsavtalen mellom Høyre, Frp, Venstre og KrF varsles flere lukkede mottak, mer effektiv saksbehandling, heve kravet til underhold ved familieetablering og raskere retur av personer uten lovlig opphold.

Alle fikk avslag fra 62 land

Mennesker fra 109 forskjellige land har søkt asyl i Norge i 2013.

For 62 av landene med tilsammen ca. 1000 asylsøkere har absolutt alle søknadene blitt avvist.

Det gjelder blant annet 164 asylsøkere fra Albania, 136 asylsøkere fra Bangladesh, 49 asylsøkere fra Hviterussland, 71 asylsøkere fra Tunisia og 79 asylsøkere fra Georgia.

Statssekretær: Positivt

- At andelen innvilgelser stiger er positivt. Det betyr at andelen grunnløse asylsøkere til Norge synker, sier statssekretær Hans J. Røsjorde (Frp) i justis- og beredskapsdepartementet.

-Asylinstituttet er til for å gi beskyttelse til mennesker som er reelt truet, og må ikke misbrukes i noen form. På asylområdet er det viktigste å bruke minst mulig ressurser på grunnløse søknader. Vi har arvet en stor utfordring av den rødgrønne regjeringen, sier Røsjordet.