Administrerende direktør Frode Hansen i Star Tour sa i et foredrag på Norsk Reiselivskonferanse 2001 i Bergen torsdag at om konflikten roer seg, vil chartermarkedet likevel bli redusert med 10 prosent og 100.000 færre reiser vil bli solgt sammenlignet med i år. Om konflikten og uroen derimot fortsetter, vil markedet falle med 15 prosent og 150.000 reiser.

— Det kan meget godt tenkes at prisene vil bli høyere enn i dag, men noen prognose kan jeg ikke komme med nå. Det er antatt at om prisene går noe opp fordi etterspørselen er synkende, vil etterspørselen ytterligere bli svekket, sier Frode Hansen til NTB.

Markedstilpasning

— Vi må ubønnhørlig tilpasse oss markedet. Bransjen må ta bort reisemål og flyserier som ikke selges, og det blir trolig færre billigbilletter enn normalt fordi vi mer enn før er avhengig av å selge reiser til normal pris, sier Hansen.

— Turoperatørene vil i størst mulig grad fly med egeneide fly, og selge mest mulig av egne hoteller med garantiforpliktelser. Det blir tøff kostnadsstyring i alle ledd, og eksperimentell produktutvikling og større prosjekter settes "på vent", sier Star Tour-sjefen.

— Utviklingen neste år viser at vi får et brudd på en vedvarende vekstrate. Etter Gulf-krigen i 1991 registrerte vi den største reisevekst noensinne, og etter Balkan-krisen i 1999 vokste det norske chartermarkedet med til sammen 25 prosent i 1999 og 2000, sier Frode Hansen.

Faller vekk Star Tour-sjef Frode Hansen mener at hele samfunnet er kommet i bevegelse etter terroranslagene i USA 11. september i år. I bransjen så man reaksjonen med en gang: I løpet av fem uker ble 50.000 charterreiser i vintersesongen kansellert, av en beregnet kapasitet på 380.000 reiser. Frafallet kommende vintersesong representerer vel 15 prosent til en verdi av vel 300 millioner kroner.

— Det er i hovedsak land med arabisk kultur, med islam og sjanse for å møte fundamentalisme som ble rammet mest - nordafrikanske land som Egypt med minus 90 prosent i reisebortfall fra Norge, Marokko med samme reisebortfall, Tunis med vel 50 prosent, og oversjøiske mål i øst og vest med 20 prosent reisebortfall, sier Frode Hansen.

For charterbransjen betyr bortfall av USA-reiser ikke mye fordi tilbudet er begrenset, men for USA-spesialistene har etterspørselen siden terrorhandlingene vært markert mindre, sier Hansen.

Terrorhandlingene har ført til at folk med flyskrekk holder seg borte, også familier og kvinner med barn faller fra, og eldre kvier seg også. Mange utsetter ferier til det hele glir over, eller velger å ta ferie et annet sted - for eksempel i Norge, sier administrerende direktør Frode Hansen i Star Tour.

NTB