De mest kjente katastrofene er Loenskredene i 1905 og 1936 og skredet i Tafjord i 1934. Alle disse tre skredene førte til tsunamier (flodbølger), og totalt mistet 175 mennesker livet. Dette er noen av de verste naturkatastrofene vi kjenner til i Norge.

Jord— og leirskred som følge av kraftig regn, oversvømmelser, erosjon eller jordskjelv er ifølge NGU vanligst på land. Som ulykkene i Loen og Tafjord viste, kan også store fjellskred med påfølgende flodbølger skape svære ødeleggelser.

Utenfor kysten kan både jordskjelv og arbeid i forbindelse med olje- og gassvirksomheten utløse store undersjøiske skred.

Kartlegger faren – I Ålesund har vi ingen kunnskap om det er fjellskred eller jordskred som har skjedd. Ut fra bildene jeg har sett er det umulig foreløpig å si noe om årsakene til utglidningen, sier forsker Iain Henderson ved Norges Geologiske Undersøkelser (NGO).

Han sier at fjellskred er en betegnelse de bruker på skred som er over 100.000 kubikkmeter fjell.

– I Ålesund er det åpenbart en mye mindre hendelse, men med store konsekvenser for dem som er rammet, sier Henderson.

– Det vi jobber med i NGU er å kartlegge faren for store fjellskred som kan ramme tusenvis av mennesker. Det er viktig for å kunne forebygge, legger han til.

Blokkutfall helt vanlig Skred og ras er helt naturlige hendelser som det er umulig å forhindre. Ifølge NGU utløses det mindre blokkutfall eller steinsprang under alle fjellskrenter som er brattere enn 40-50 grader. Dette er steinblokker som løsner fra fast fjell og deiser nedover en skråning. Det er slike hendelser som har bygget opp bratte urer som er så vanlig i Norge.

Noen ganger løsner også store fjellpartier som med enorm kraft raser ned i daler og fjorder. Kartlegging viser at slike store fjellskred har gått i de aller fleste deler av landet. Men hyppigst har slike skred vært i bratte fjellområder på Vestlandet og i Nord-Norge.

Billedsamlingen UIB