ATLE ANDERSSON atle.andersson@bt.no

I tillegg melder Tollvesenet om behov for flere avgiftsbyråkrater. Jens Stoltenberg har gjort fornyelse av offentlig sektor til en av regjeringens fanesaker. Den såkalte regelforenklingsreformen skal, ifølge Arbeids— og administrasjonsdepartmentet, skape større oversiktlighet og "motvirke unødig bryderi for brukerne". I lys av denne programerklæringen, spørs det om momsreformen oppfattes som et konstruktivt bidrag, i hvert fall på kort sikt. BT skrev i går om de mange merkelige grensetilfellene som byråkratene nå vil få i fanget. Blant annet om hvor feit man må være for å slippe moms på fettsuging.Til jobben med å forvalte reformen, trengs det minst 196 ekstra årsverk, fordelt på Skattedirektoratet og fylkesskattekontorene, viser tall BT har innhentet.Selv om det bare er en drøy måned til reformen trer i kraft, er forskriftene ennå ikke på plass.- Hvordan er stemningen i skatteetaten foran den store reformen?- Vi skal forvalte reformen, og vil forholde oss til reglene som kommer, er det nøkterne svaret fra informasjonsdirektør Lise Halvorsen i Skattedirektoratet. For Skatteetaten vil reformen føre til økte driftsutgifter på 52 millioner i andre halvår i år, og 88 millioner kroner neste år. Men for staten er jo dette utgifter til inntekts ervervelse ...