Det er et bredt panel av medisinske eksperter, forskere og veteraner som nå konkluderer med at Golfkrig-syndromet finnes. 450-sidersrapporten er nylig overlevert US department of Veteran Affairs ved statsråden James Peake. Rapporten fastslår at vitenskapelige beviser ikke levner tvil om at Golfkrig-syndromet er en reell lidelse med reelle årsaker og alvorlige konsekvenser.

Ifølge rapporten lider minst én av fire amerikanske Golfkrig-veteraner, eller kanskje så mange som 200.000 av de 700.000 veteranene, av sykdom som skyldes at de ble eksponert for kjemiske giftstoffer under Golfkrigen i 1991.

Giftpiller årsak

Av alle giftstoffene soldatene ble utsatt for, peker de medisinske ekspertene ut to som hovedårsak til Golfkrig-lidelsene: tablettene pyridostigmine bromide (PB), som soldatene ble beordret til å ta mot nervegass. Samt svært giftige insektmidler, som det var utstrakt bruk av under krigen.

Over 400 nordmenn tjenestegjorde i Saudi-Arabia eller Irak under og etter Irak-krigen. Over 200 av disse deltok på et feltsykehus i Saudi-Arabia under selve krigen.

– Alle som var i Saudi-Arabia måtte ta disse tablettene mot nervegass, sier Paul Smines. Bergenseren tjenestegjorde i Golfen under krigen og var tillitsvalgt blant soldatene i Saudi-Arabia.

– Bivirkningene var kraftige og vi stilte spørsmål vedrørende tablettene og det vi fikk i oss. De var jo ikke testet på mennesker før heller. Men problemene mange fikk etterpå ble avfeid av Forsvaret, sier Smines.

– Vi har hele tiden ment at det har vært noe som har gjort oss syke. Nå er det endelig slått fast. Dette må få konsekvenser for Norges holdning til syke Golfkrig-veteraner, mener Smines.

Ikke godkjent for bruk

I dokumentaren Irak-marerittet, som ble publisert i BTMagasinet i vinter, kom det frem at nervegasspillene først ble godkjent i 2003 av United States Food and Drug Administration. Altså 12 år etter at norske soldater måtte ta tablettene under Irak-krigen.

– Vi har visst hele tiden at det har vært noe galt, men ingen har villet høre på oss, sier Gunnar Roger Johansen, senskadet Irak-veteran.

Han og 12 andre nordmenn tjenestegjorde først i Saudi-Arabia under krigen og deretter på det dramatiske oppdraget NorMedUnit/UNIKOM rett etter krigen. De ble eksponert for blant annet både pillene og insektmidler, som nå trekkes frem som en av hovedårsakene til Golfkrig-syndromet. I BT-dokumentaren om NorMedUnit/UNIKOM kom det frem at opp mot 30 prosent av deltagerne hadde fått plager eller alvorlige senskader etter tjenesten.

Soldatene som tjenestegjorde i UNIKOM er aldri blitt undersøkt av Forsvaret.

– Rapporten underbygger behovet for en systematisk oppfølging av veteraner. Om Irak-veteranene hadde blitt fulgt opp, hadde dette vært oppdaget før de på gjensynstreffet i 2001 selv fant ut at mange av dem var rammet, sier Ola Spakmo i Veteranforbundet SIOPS.

Omstridt

Det rådgivende panelet for Golfkrig-sykdommer har jobbet på mandat fra Kongressen og er utpekt av departementet for veteransaker. Det er første gang forskning rundt Golfkrig-lidelser er sammenfattet på en så omfattende måte. Helt siden den første Irak-krigen for snart 18 år siden har Golfkrig-lidelsene som hundretusener av soldater pådro seg etter den korte, men giftige krigen vært svært omstridt.

I 2001 intervjuet Stavanger Aftenblad 100 norske Golfkrig-veteraner. 47 av disse hadde hatt helseplager.

BT var i går i kontakt med Forsvaret. Verken sjefen for Forsvarets sanitet, Dag Hjelle, eller forsvarssjef Sverre Diesen, hadde tid til å kommentere saken.

Les også: Irakmarerittet ingen fikk høre om

Bergens Tidende
Bergens Tidende