JOHN LINDEBOTTEN

Stormer og orkaner vil påføre forsikringsselskap verden over rekordhøye tap i 2004. Summen for de 10 første månedene ligger på 200 milliarder kroner.

Disse opplysningene ble fremlagt onsdag ettermiddag av Klaus Töpfer, lederen for FNs miljøprogram, og Thomas Loster, klimaekspert hos München Re, et av verdens ledende forsikringsselskap.

Skadene som ikke dekkes av forsikring anslås til 600 milliarder kroner. Og de største skadene rammer de fattigste landene.

— Når vi ser disse tallene, skjønner vi at det er vitalt å hjelpe de fattige landene med å ruste seg mot de herjingene som forårsakes av at klimaet endrer seg, sier Klaus Töpfer, som er leder for FNs miljøprogram.

— Men, legger Töpfer til - dette må ikke tjene som unnskyldning for å jobbe mindre med reduksjon klimagassutslippene.

Uansett hvor mye vi gjør for til passe oss til et varmere klima, så er det grenser for hvor lenge lavtliggende land som for eks. Bangladesh blir fullstendig oversvømt, sier Klaus Töpfer. Thomas Loster retter en advarende pekefinger til deltakerlandene på klimakonferansen i Buenos Aires.

— Nå må de ta seg sammen og sette seg skikkelige mål for å redusere utslippene av klimagasser. Skjer ikke det, er det ikke sikkert forsikringsindustrien vil spille på lag lenger, sier Thomas Loster.

Loster og Töpfer opplyser at de økonomiske skadene etter orkaner i 2004 ligger på over det dobbelte av skadene fra 2003. Og enda er ikke november og desember regnet inn. For skadene som ikke dekkes av forsikring, er økningen også formidabel; fra 400 milliarder kroner i 2003 til nesten 600 milliarder i år.

Og Töpfer frykter at dette bare vil bli verre. - Bare se på hva som skjedde i Brasils sørligste provins, Santa Catarina, tidligere i år. 40.000 hus ble ødelagt av en storm som utviklet seg i det sørlige Atlanterhavet. Der er overflatetemperaturen normalt altfor lav til å være utløser for tropiske sykloner, men nå er det i ferd med å endre seg.

STORMSENTER: Orkanen "Jeanne" herjer i Karibia tidligere i år.
REUTERS