Samtidig ble all produksjon av gass og kondensat i hele Sleipner-systemet stanset.

– Ved 21-tiden var situasjonen under full kontroll og produksjonen på «Sleipner A» ble nå gjenopptatt. Beredskapsgruppen, som består av noen få mann, er fortsatt i arbeid på «Sleipner T»-plattformen, sier informasjonsdirektør i Statoil, Gine Wang, til NTB.

Hun sier produksjonen på «Sleipner A» raskt vil ta seg opp igjen, men det blir ikke produksjon på T-plattformen før lekkasjen er tettet og årsaken til lekkasjen er eliminert.

– Vi kartlegger nå omfang, årsak og konsekvens. Forhåpentlig er det ikke lenge før alt igjen fungerer som normalt, sier Wang.