Slike elementer gjør det vanskeligere å fremstille falske sedler ved hjelp av datautstyr.

— 500-kroneseddelen har et metallfelt, og det er til nå ikke registrert forsøk på å forfalske den, heter det i en pressemelding fra Norges Bank. Den sikkerhetsmessige oppgraderingen av 200-kroneseddelen vil skje tidlig i 2002.

Omfanget av forfalskninger i Norge har vært lavt sammenlignet med andre land, men har økt de senere årene. I 1996 ble det registrert nær 400 falske sedler, mens tallet i 2000 var nærmere 3000.

Falske 200-kronesedler sto for over halvparten av de falske sedlene som ble oppdaget i 2000.

Metalliske effekter kommer i tillegg til de øvrige sikkerhetselementene norske sedler har fra før, nemlig spesiell papirkvalitet, vannmerke, sikkerhetstråd og innlagte fibre og mønstre som lyser opp under ultrafiolett belysning.

NTB