Norges Kommunistiske Parti (NKP), Kristent Konservativt Parti og Samefolkets Parti er blant de tidligere registrerte partiene som ikke har søkt om registrering i Partiregisteret innen fristen 2. januar. Søknad om registrering har heller ikke kommet fra Samfunnspartiet, Fylkeslistene for miljø og solidaritet og Det politiske parti, får NTB opplyst ved Brønnøysundregistrene.

Alle disse partiene har tidligere vært registrert hos Notarius publicus i Oslo. Partiregisteret har fra årsskiftet overtatt denne oppgaven, som følge av den nye valgloven og en avtale mellom Kommunal— og regionaldepartementet og Brønnøysundregistrene.

Registrering i Partiregisteret er en forutsetning for at et politisk parti kan delta i kommune- og fylkestingsvalget uten å måtte dokumentere minst 5.000 underskrifter eller en viss oppslutning ved tidligere stortingsvalg.

Det norske Arbeiderparti, Høyre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet er blant de ni politiske partiene som allerede er registrert i Partiregisteret, med godkjent partinavn og de nødvendige opplysninger om blant annet "hovedstyre" og vedtekter. Registreringen er fullført også for Pensjonistpartiet, Det liberale Folkepartiet, Norsk Folkeparti, Kristent samlingsparti og Demokratene.

(NTB)