Flere av gjestene er innlagt på sykehus med det som sannsynligvis er pontiacfeber, en mildere form for legionella-smitte. Eivind Hegland er en av dem som har måttet holde sengen etter spabesøket, i likhet med sju av sine kolleger.

– Dette er det styggeste sykdomsforløpet jeg har hatt. Jeg føler meg totalt utkjørt, og har veldig vondt i ledd og muskler, sier Hegland til Agderposten.

– Vår arbeidshypotese er at smitten skyldes en teknisk svikt i kloreringsanlegget. Det vil ta noe tid før vi får endelig svar på om pasientene er smittet av pontiacfeber, selv om sykdomsbildet tilsier dette, sier kommunelege Harald Reiso i Arendal til NTB.

Overlege Hans Blystad ved Nasjonalt folkehelseinstitutt sier utbrudd av pontiacfeber er sjeldne.

– Vi har bare hatt et par utbrudd av denne typen i Norge. Pontiacfeber er en mindre alvorlig form for legionella. Det er samme type bakterie, men man får ikke lungebetennelse og trenger som regel ikke behandling. Symptomene er influensalignende, sier Blystad til NTB.

Selv for personer med nedsatt immunforsvar, er pontiacfeber ufarlig, ifølge overlegen.