4,8 milliarder kroner kostet sykepenger oss i årets første kvartal — mens beløpet var 6,1 milliard i samme periode i fjor.

Besparelsen er på 21,7 prosent for hele landet.

Prosentvis er Vest-Agder på topp med 30 prosent nedgang i kostnadene, mens Troms ligger på jumboplass med 16,7 prosent besparelse.

Folketrygdens totale utgifter til sykepenger var på 27 milliarder kroner i 2004. Fortsetter nedgangen med over 21 prosent, så sparer Staten ca. fem og en halv milliarder kroner.

Fravær ned til 7,1 prosent

Sykefraværet gikk ned fra 8,3 i 1. kvartal i 2004 til 7,1 prosent i årets første kvartal. Det legemeldte fraværet gikk ned fra 7,3 til 5,8 prosent, mens det egenmeldte gikk opp fra 1,0 til 1,3 prosent i samme periode. Om vi justerer for at påsken falt i 1. kvartal i år mot 2. kvartal i fjor, anslås nedgangen til å bli nesten 0,1 prosentpoeng større, viser nye tall fra den sentrale sykefraværsstatistikken.

For kvinner gikk sykefraværet ned med 1,5 prosentpoeng, for menn ble det redusert med 1,0 prosentpoeng. Fordi kvinner har et høyere nivå på sykefraværet, var likevel nedgangen relativt sett like sterk for kvinner og menn.

Bygg og anlegg mest ned

Blant de større næringene var nedgangen sterkest i bygge- og anleggsvirksomhet og industri og bergverksdrift. I bygge- og anleggsvirksomhet gikk sykefraværet ned fra 9,1 til 7,3 prosent fra 1. kvartal 2004 til 1. kvartal 2005. I samme periode gikk sykefraværet ned fra 8,5 prosent til 6,9 prosent i industri og bergverksdrift. I helse- og sosialtjenester gikk sykefraværet ned fra 11,1 prosent til 9,5 prosent, hvilket er en prosentvis reduksjon omtrent som gjennomsnittet. Forretningsmessig tjenesteyting, offentlig administrasjon og undervisning hadde lavest nedgang i sykefraværet fra 1. kvartal 2004 til 1. kvartal 2005.