Det opplyser informasjonsansvarlig Hans Olav Kirknes ved Folketrygdkontoret for utenlandssaker.

— I tillegg kommer alle dem som oppholder seg i hjemlandet over lengre tid, men som fremdeles får pengene utbetalt i Norge, forklarer Kirknes. Stadig flere nordmenn mottar pensjonen sin i utlandet.

— I 1997 sendte vi 1 milliard pensjonskroner ut av landet. I fjor var tallet steget til 1,6 milliarder kroner, sier Kirknes.