Fondet ble opprettet da svenskfødte prinsesse Märtha giftet seg med daværende kronprins Olav i 1929. Fondets opprinnelige midler var basert på bryllupsgaver, og fondets formål var å bidra til hjelp i sosialt og humanitært arbeide.

29 millioner

I dag er kapitalen på rundt 29 millioner kroner, og siden 1990 har fondet delt ut mer enn 24 millioner kroner til over 800 institusjoner, organisasjoner og foreninger landet over.

Det er kongen som oppnevner styret i fondet, og prinsesse Astrid har vært styreleder siden 1954.

Av de 446 innkomne søknadene i år er det 281 ulike organisasjoner og foreninger som får bidrag. Det største bidraget er på 25.000 kroner, mens normalbidragene er på 5.000 kroner.

Minnefond

Da kronprinsesse Märtha døde i 1954, bestemte hennes ektemann at fondet skulle fortsette sin virksomhet under navnet Kronprinsesse Märthas Minnefond og at det fortsatt skulle gi bidrag til støtte for sosialt og humanitært arbeid.

De største bidragene til fondets kapital gjennom årene er knyttet til gaver i kongefamilien og pengegaver som kong Olav i sin tid mottok ved fødselsdager og andre jubileer.