Programkomiteen hadde foreslått å øke norsk bistand til utviklingsland fra 1,0 til 1,3 prosent av brutto nasjonalinntekt (BNI).

Det syntes partiungdommen var for lite, og foreslo i stedet en økning til 1,4 prosent innen 2013.

Da voteringen viste at de oppnådde flertall, viste de sin begeistring ved å reise seg med unisone klappsalver.

BNI er et mål på et lands samlede inntekter. For 2008 var BNI i Norge 2300 milliarder kroner. Det betyr at 0,1 prosent ekstra utgjør 2,3 milliarder kroner.