Partene ble tirsdag enige om en regulering av grunnbeløpet på 2.625 kroner. Endringen gjelder fra 1. mai i år.

Pensjonister og andre som får regulert sine ytelser gjennom grunnbeløpet, får en inntektsøkning på 3,74 prosent. På årsbasis øker gjennomsnittlig grunnbeløp med 4,2 prosent.

– Regjeringen vil også, i tråd med fjorårets trygdeoppgjør, fremme forslag for Stortinget om å øke det ordinære særtillegget i folketrygden fra 94 prosent av grunnbeløpet til 97 prosent av grunnbeløpet fra 1. mai, sier arbeids— og inkluderingsminister Dag Terje Andersen (Ap) i en pressemelding.

– Burde strukket seg lenger

Minstepensjonen blir ifølge forslaget 143.568 kroner for enslige og 265.272 kroner for ektepar og samboere. Dette innebærer en årlig økning i pensjonene på henholdsvis 7.272 kroner for enslige, og 13.776 kroner for ektepar og samboende.

– Vi er fornøyd med resultatet i trygdeforhandlingene, selv om vi mener staten burde strukket seg noe lenger. Sett på bakgrunn av at minstepensjonene i hovedsak er skattefrie, vil økningen i pensjonistenes kjøpekraft bli en god del bedre enn for dem som er i jobb, sier YS– leder Tore Eugen Kvalheim.

Opptrapping i 2010

Som en følge av fjorårets trygdeforhandlinger skal det skje en videre opptrapping av minstepensjonen for enslige til to ganger grunnbeløpet i 2010. Dette bidrar til at minstepensjonistene i treårsperioden fra 2007 til 2010 får en betydelig økning i kjøpekraften sammenlignet med de yrkesaktive.

Forhandlingene har foregått mellom Arbeids- og inkluderingsdepartementet og organisasjonene Norsk Pensjonistforbund, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, LO, Unio, Yrkesorganisasjonenes sentralforbund, Akademikerne og Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner.