Økningen var om lag 1 prosent, viser foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå.

I tillegg til de 189.500 som hadde plass i ordinær barnehage eller familiebarnehage, hadde 5.300 barn et tilbud i åpen barnehage. Det er 200 flere enn i 1999. Totalt var det dermed 194.800 barn som hadde et tilbud i barnehage i Norge.

Totalt var 120.200 av plassene heldagsplasser, noe som tilsvarer en økning på vel 2.000 plasser siden 1999. Som heldagsplass regnes en plass med avtalt oppholdstid på 33 timer eller mer per uke.

Kommunene i Vestfold hadde den største økningen i antall barnehageplasser i løpet av 2000, der gikk antallet opp med 5 prosent til omkring 8.000.

NTB