Alle de omkomne var voksne menn, de fleste over 40 år. Kun tre av de omkomne var iført flyteutstyr, og minst seks var påvirket av alkohol. De fleste dødsulykker skjer med åpen motorbåt, innaskjærs og i godt vær. Fall over bord og kantring er de vanligste årsakene. Forulykkede er vanligvis alene i båten når ulykken inntreffer.

Ulykkene fordelte seg relativt jevnt over landet, heter det i en pressemelding fra Sjøfartsdirektoratet.

I de aller fleste tilfeller er det den menneskelige faktor, ikke svikt ved fartøy eller utstyr, som er den direkte årsaken til ulykkene. Sjøfartsdirektoratet mener derfor at opplæring og holdningsskapende arbeid er viktige virkemidler for å begrense antall ulykker med fritidsbåt.