Det er en lang og bitter nabostrid som nå har toppet seg, skriver Romsdals Budstikke. For over tre uker siden tok buskapen til Marit Voster seg over innhegningen sin. Det skal de også tidligere ha gjort gang på gang, og ifølge naboene Bjørn Henrik Iversen og Tor Martin Gule har dyrene gjort stor skade på andres eiendom.

Denne gangen tok de to naboene buskapen i forvaring, og ifølge Iversen er dette helt i tråd med beiteloven. Han viser til at både lensmann, dyrevern og landbruksmyndigheter støtter fremgangsmåten. Slik har saken stått i tre uker.

Marit Voster har derimot ikke godtatt handlingen, som hun kaller kidnapping. Mens de to naboene truer med å selge kyrne på en hittegodsauksjon, krever Voster 2,5 millioner kroner i erstatning for fysisk og psykisk skade på eiendom og familie.

Lensmannen varslet 15. august Voster om at hun hadde fjorten dager på seg til å hevde eiendomsretten over dyrene. Hvis ikke risikerer hun at dyrene blir solgt. Voster har svart med å anmelde lensmann Ola Hals i Fræna til politiet for det hun kaller "oppmodning til og støtte til grovt dyrplageri".

Begge parter er enige om én ting: Fred blir det ikke i Gule-bygda før den andre parten flytter.