Valget på det nye Kirkerådet for Den norske kirke ble gjennomført på Kirkemøtet i Bergen torsdag.

I det nyvalgte rådet, som skal ledes av 64-åringen Thor Bjarne Bore de neste fire årene, er gjennomsnittsalderen 44,8 år. De nyvalgte er dermed i gjennomsnitt to år yngre enn dem som ble valgt for fire år siden.