Han er også dømt til å betale en erstatning på 110.000 kroner til hver av jentene. Den domfelte 19-åringen anket dommen på stedet, og mener seg uskyldig dømt. Han anker over avgjørelsen i skyldspørsmålet for samtlige poster i tiltalebeslutningen.

Av dommen går det fram at tiltalte møtte de to jentene flere ganger. Han var tiltalt for å ha hatt samleie med jentene flere ganger fra 2002 til 2004, delvis ved bruk av fysisk vold.

Retten har i skjerpende retning lagt vekt på at han har forbrutt seg mot to jenter som begge var under 14 år. Overtredelsene i forhold til den ene av jentene skjedde mens han var under etterforskning for overgrep mot den andre. Det er i skjerpende retning også lagt vekt på at tiltalte har klart å manipulere de to jentene slik at han fikk dem til å oppsøke seg flere ganger, selv om han hadde misbrukt dem tidligere. I denne forbindelse brukte også tiltalte ulike former for trusler for å få de fornærmede til å oppsøke ham på nytt, står det i dommen.

Det er også skjerpende fra rettens side at den ene av jentene var sårbar på grunn av sin utenlandske opprinnelse, og at hun kunne få problemer med foreldrene sine når de ble kjent med hva hun var blitt utsatt for. Begge de to jentene fikk problemer blant annet på skolen etter overgrepene. Også det trekker straffeutmålingen i en skjerpende retning.