I statsbudsjettet for 2007 har regjeringen lagt inn at 15.800 barn skal få barnehageplass i løpet av året.

– Tallene er meget gledelige og viser at vi har lagt inn finansiering av flere plasser enn det er behov for neste år. Vi kan klare målet om full barnehagedekning i løpet av året. Nå setter vi alle kluter til, sammen med kommunene, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal til NTB.

Hittil i år er det etablert 9.137 nye heltidsplasser, mens 4.752 flere barn går i barnehage. Tidligere erfaringer viser at veksten i barnehageplasser om høsten i hovedsak går til å ta inn nye barn, mens veksten i vårhalvåret brukes til å øke oppholdstiden for barn som har deltidsplass.