– Det finnes 12-13-åringer som tar kontakt med oss for å få råd eller avklaring om at de virkelig er gravide. De tør ikke snakke om det hjemme, og mange fortrenger at de er gravide. Dermed søker de hjelp så sent at de må fullføre svangerskapet eller de innvilges senabort, sier Målfrid Bergaplass til Aftenposten.

Hun er sykepleier og familieterapeut og har i ti år arbeidet i den landsomfattende stiftelsen Amathea. De er de eneste i Norge som har abortrådgivning som hovedoppgave.

– Gruppen av de yngste jentene er ikke godt nok ivaretatt. Å være et barn og bli med barn er fortsatt forbundet med stigma og tabuforestillinger. Lovverket er jo tydelig på at foresatte skal informeres når en jente under 16 år er gravid eller ønsker abort. Men av og til kan det være fare for en jentes helse og liv å fortelle familien om dette, forteller Bergaplass.

Det er spesielt i muslimske miljøer unge jenter trenger beskyttelse. De risikerer straff fra sin familie.

Men generelt for de unge jentene er det traumatisk å få bekreftet at de er gravide.

– De fleste av dem mangler erkjennelse og bevissthet rundt tema graviditet og abort. Mange går rundt med en forestilling av at graviditeten går over av seg selv. Når de ikke lenger kan fortrenge fakta, får de sjokk og må ha hjelp, sier Målfrid Bergaplass.