Forskere tror enda flere skoler kan stå for fall. I løpet av de neste ti årene kan 1000 grende— og småskoler bli nedlagt, tror førsteamanuensis Christian Beck ved Pedagogisk forskningsinstitutt på Universitetet i Oslo.

Det blir i så fall en tredel av alle grunnskolene i landet, skriver VG.

— Disse skolene, som har mindre enn 100 elever, er de mest kostnadskrevende for kommunene. Skoler med rundt 200 elever har optimalt elevtall økonomisk sett. Og det er økonomiske hensyn som er de mest tungtveiende, hevder Beck.

(NTB)