Fra 2000 til i dag er antallet registrerte biler økt til 2,7 millioner. Det betyr at så mange som 180.000 flere biler trenger parkeringsplass i dag, sammenlignet med situasjonen for åtte år siden, skriver Dagsavisen. Bare i Oslo er det behov for 50.000 nye parkeringsplasser, viser Vegdirektoratets tall over utviklingen i kjøretøybestanden i kommunene.

Tallene omfatter personbiler, kombibiler og varebiler samt større kjøretøyer som busser og lastebiler.