Politi og sauebøndene står uten spor etter dyrene. Eierne har trålt beiteområdene, og ikke sett snurten av lammene. Det er heller ikke funnet mange kadaver av lam, skriver adressa.no.

— Vi har startet innsamling av faktaopplysninger. Saken er vanskelig, arbeidsom og tidkrevende å etterforske. Og vi er kun i startfasen, sier politibetjent Øystein Braseth ved Åfjord lensmannskontor til avisen.

Sauemysteriet startet for noen uker siden da sauebonde Svein Bjørn Hanasand oppdaget at de fleste slaktemodne lammene i flokken hans var borte. Etter hvert som sauesankingen begynte, viste det seg at to andre sauebønder i samme området også hadde mistet sine slakteferdige lam.

— Det er grunn til å tro at det er mennesker som står bak dette, all den tid det konsekvent er slaktemodne lam som er borte. Voksne sauer er ikke borte i nevneverdig grad, sier politibetjent Øystein Braseth.