Én av jentene går imidlertid igjen i hele sju av sakene, skriver Nordlys.

Jentas forklaringer, og vitneforklaringer om forholdene, ble styrket da man i én av sakene fant biologiske spor som knyttet henne til en av gjerningsmennene.

Av de 18 mennene som er involvert i saken, er én dømt etter at han tilsto, mens tre saker er berammet for retten. I ytterligere fire saker er fristen satt til 21. desember med å bli ferdig med etterforskningen. I tillegg er en av de siktede mennene død.

Det politiet omtaler som saker omfatter ikke nødvendigvis bare én siktet – men gjerne flere, ifølge Nordlys.

– Kautokeino-saken har vært meget komplisert, men vår filosofi har vært å få fram mest mulig. Samtidig har vi vært nødt til å gjøre dette håndterbart, og derfor valgt å ta saken i flere etapper, sier førstestatsadvokat Lars Fause i Troms og Finnmark politidistrikt til Nordlys.