Regjeringen innfører 18-årsgrense i solarier fra 1. juli neste år. Innen 2014 skal alle solarier ha kompetent betjening. Bransjen frykter det vil føre til nedleggelser.

- Det er viktig med tiltak for å sørge for at færre får kreft. Til tross for holdningskampanjer bruker stadig flere unge solarier, noe som innebærer en betydelig økt risiko for utvikling av hudkreft, sier helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) om begrunnelsen for de nye reglene.

- Et klart signal

Hun mener aldersgrensen vil gi «et klart signal om helseskadene og viktigheten av å unngå overdreven bruk». Hun henviser til studier som viser at risikoen for føflekkreft øker med 75 prosent for dem som begynner å bruke solarium før de fyller 30 år. Norge er ett av landene i verden som har flest tilfeller av føflekkreft.

I 2009 svarte 55 prosent av unge mellom 15 og 24 år at de hadde tatt solarium minst én gang. Fem år tidligere var andelen 34 prosent.

- De fleste må legge ned

Solariumsbransjen reagerer på de nye reglene, særlig kravet om kompetent betjening. Mange av landets solarier er i dag selvbetjent.

- Konsekvensene av betjeningskravet blir at opp mot 97 prosent av alle solarier nå må legges ned, på grunn av de økte lønnskostnadene, sier leder i Norsk Solarieforening, Ronny Pedersen.

Han sier erfaringer fra utlandet viser at automatisert adgangskontroll fungerer bedre enn betjening for å kontrollere aldersgrensen. Nettopp kontroll med aldersgrensen er en av grunnene til at regjeringen krever at solariene skal være betjent.

- Sammen med opplæringskravet er det også viktig for å sikre at brukerne får tilstrekkelig veiledning slik at vi i størst mulig grad kan unngå kreftfremkallende overdreven soling, sier Strøm-Erichsen.