– Forslaget er nylig oversendt departementet. Deretter skal det ut på høring, så det vil nok ta noe tid før en eventuell forskriftsendring vil bli gjort gjeldende, sier avdelingsdirektør Gunnar Saxebøl i Statens strålevern.

Strålevernmyndighetene i Norge, og også i de øvrige nordiske landene, har lenge frarådet bruk av solarium for barn og unge under 18 år. Forskning viser at solariumbruk innebærer økt risiko for hudkreft, særlig når bruken starter i tidlig ungdom og ved langvarig og hyppig bruk.

– Den generelle forekomsten av hudkreft – fra enten utstrakt soling eller solariumbruk – er økende fra år til år, og over 1.000 tilfeller ble registrert i 2007, sier Saxebøl til NTB.