Skyldspørsmålet er allerede avgjort i Gulating lagmannsrett, så Høyesterett skal bare ta stilling til straffeutmålingen.

Dommen blir lest opp av Toril M. Øye.

Reduserte straffer i lagmanssretten

Alle de 12 Nokas-skyldige fikk reduserte straffer i lagmannsretten sammenlignet med dommen i tingretten. Metkel Negassie Betew var den eneste som ble dømt til forvaring. Toska, Schumann og Halimi slapp.

Av de fire som aktoratet ville ha dømt til forvaring, er David Toska dømt til 15 års fengsel, Kjell Alrich Schumann har fått 13 års fengsel og Ridvan Halimi har fått 11 års fengsel. Betew har fått 12 års forvaring, men også dette er en kraftig reduksjon fra aktoratets påstand og dommen i tingretten på 16 års forvaring.

- - -

1. David Aleksander Toska

Høyesteretts dom: Fengsel i 18 år

Aktoratets påstand: 21 års forvaring

Lagmannsrettens dom: 15 års fengsel

David Aleksander Toska var den første som tilsto Nokas-ranet etter at han ble pågrepet i Spania nøyaktig ett år etter ranet. Han mistet en ørepropp i banklokalene. Toska har tilstått at han var hovedmannen bak Nokas-ranet. Toska har forklart seg inngående om egen rolle, men har vært tilbakeholden med opplysninger om andres roller. Gjorde i lagmannsretten unntak da han forklarte at Dan Pettersen ikke var på Domkirkeplassen under ranet, men i eget hus i Nedre Dalgate, og da han navnga en vekter som ga innside-informasjon. Vekteren ble pågrepet og siktet samme dag.

Toska erkjente straffskyld for grovt ran med døden til følge i lagmannsretten, men nektet for å ha utført ranet som ledd i virksomheten til en organisert kriminell gruppe (§ 60a).

I Stavanger tingrett la aktoratet ned påstand om forvaring i 21 år, med minstetid 10 år. Toska ble kjent skyldig på alle punkt og dømt til 19 års fengsel.

- - -

2. Kjell Alrich Schumann

Høyesteretts dom: Høyesterett omgjør fengselsstraffen for Kjell Alrich Schumann, og ilegger ham 16 års forvaring for NOKAS-ranet, med en minstetid på ti år.

Aktoratets påstand: 21 års forvaring

Lagmannsrettens dom: 13 års fengsel

Innrømmet i lagmannsretten at det var han som skjøt og drepte politiførstebetjent Arne Sigve Klungland. Har forklart at han ikke skjøt for å skade eller drepe, men for å skremme.

Schumann erkjente i lagmannsretten straffskyld for grovt ran med døden til følge, men nektet for å ha utført ranet som ledd i virksomheten til en organisert kriminell gruppe (§ 60a).

I Stavanger tingrett nektet han for alt. Aktoratet ned påstand om forvaring i 21 år, med minstetid 10 år. Schumann ble kjent skyldig på alle punkt og dømt til forvaring i 16 år, med minstetid 10 år.

- - -

3. Erling Mathias Havnå

Høyesteretts dom: 16 års fengsel

Aktoratets påstand: 18 års fengsel

Lagmannsrettens dom: 14 års fengselInnrømmet i lagmannsretten at han var den som skulle slå inn ruten til Nokas med en slegge. Han er den eneste som også er tiltalt for ranet av Postens Brevsenter i Oslo 27. oktober 2003. Havnå nektet straffskyld for Posten-ranet.

Havnå erkjente i lagmannsretten straffskyld for grovt ran i Nokas-saken, men nektet skyld på de andre punktene.

I Stavanger tingrett nektet han for alt. Aktoratet ned påstand om 21 års fengsel. Han ble kjent skyldig på alle punkt og dømt til fengsel i 17 år.

- - -

4. Metkel Negassie Betew

Høyesteretts dom: 16 års forvaring.

Aktoratets påstand: 18 års forvaring

Lagmannsrettens dom: 12 års forvaring, minstetid 8 år

Nektet i tingretten enhver befatning med Nokas-ranet, til tross for flere tekniske bevis mot ham. Endret forklaring i lagmannsretten og innrømmet at han deltok i noe ransplanlegging inntil en uke før. Innrømmet også å ha skaffet skuddsikre vester til ranslaget. Betew hevder at han lå på sofaen hos en kamerat i Oslo da ranet ble begått. En tidligere nær venn, pølsemakeren, har forklart at Betew tilsto ranet overfor ham. Pølsemakeren er dømt for heleri av 2,1 millioner Nokas-kroner som han sier stammer fra Betew.I sin skyldprosedyre hevdet hans forsvarer at Betew bare kunne dømmes for å ha inngått ransforbund, med en strafferamme på tre år.

Betew nektet straffskyld på alle punkt.

I Stavanger tingrett la aktoratet ned påstand om forvaring i 21 år, med minstetid 10 år. Betew ble kjent skyldig på alle punkt og dømt til 16 års forvaring, med minstetid 10 år.

- - -

5. Ridvan Halimi

Høyesteretts dom: 15 års fengsel

Aktoratets påstand: 16 års fengsel

Lagmannsrettens dom: 11 års fengselInnrømmet i lagmannsretten at han deltok i Nokas-ranet. Han plukket opp Johnny Thendrup etter at lastebilen ble påtent ved utgangen til Stavanger politistasjon, sto vakt utenfor Handelens Hus, bar pengebager og var sjåfør opp til Sørmarka.

Erkjente straffskyld for grovt ran i lagmannsretten, men nektet skyld for dødsfølgen og at han deltok i ranet som ledd i virksomheten til en organisert kriminell gruppe (§60a).

I Stavanger tingrett nektet han for alt. Aktoratet la da ned påstand om forvaring i 18 år, med minstetid på 10 år. Halimi ble kjent skyldig på alle punkt og dømt til 16 års forvaring, med minstetid 10 år.

- - -

6. Ikmet Kodzadziku

Høyesteretts dom: 13 års fengsel

Aktoratets påstand: 16 års fengsel

Lagmannsrettens dom: 11 års fengselSvenskalbaneren har hele tiden nektet enhver befatning med Nokas-ranet og hevder at han og den etterlyste kameraten Jusuf Hani (26) var i Stavanger på samme tid for å levere et større parti kokain. Han var den første som ble pågrepet og siktet.

Kodzadziku nektet straffskyld på alle punkt.

I Stavanger tingrett la aktoratet ned påstand om 18 års fengsel. Kodzadziku ble kjent skyldig på alle punkt og dømt til fengsel i 15 år.

- - -

7. Lars-Erik Andersen

Høyesteretts dom: 9 års fengsel

Aktoratets påstand: 10 års fengsel

Lagmannsrettens dom: 8 års fengselVar den første som forklarte at Kjell Alrich Schumann skjøt og drepte politiførstebetjent Arne Sigve Klungland. Tilsto i politiavhør våren 2006, før ankesaken startet i lagmannsretten.

Påtalemyndigheten har etter tilståelsen gitt Andersen betydelig rabatt i straffepåstanden, fra 18 år i tingretten til ti år i lagmannsretten og Høyesterett.

Andersen erkjente straffskyld for grovt ran i lagmannsretten, men nektet skyld i dødsfølgen og at han deltok i virksomheten til en organisert kriminell gruppe (§60a).

I Stavanger tingrett nektet han for alt. Aktoratet la da ned påstand om 18 års fengsel. Andersen ble kjent skyldig på alle punkt og dømt til fengsel i 15 år.

- - -

8. Alf Henrik Christensen

Høyesteretts dom: 11 års fengsel

Aktoratets påstand: 13 års fengsel

Lagmannsrettens dom: 8 års fengsel

Hevdet at han var i Stavanger ransdagen for å kjøpe rør som han skulle frakte videre til Haugesund. Nektet derfor straffskyld på alle punkt. Aktoratet tror at Christensen fraktet ranere fra Toskas dekkleilighet i Smeaheia i Sandnes tidlig ransmorgenen, holdt vakt ved fluktbilene i Sørmarka og fraktet fem ranere til Dan Pettersens hus i Nedre Dalgate i Stavanger. Det samme har tingretten og lagmannsretten trodd.

I Stavanger tingrett la aktoratet ned påstand om 18 års fengsel. Christensen ble kjent skyldig på alle punkt og dømt til fengsel i 13 år

- - -

9. Dan Pettersen

Høyesteretts dom: 11 års fengsel

Aktoratets påstand: 14 års fengsel

Lagmannsrettens dom: 8 års fengsel

Innrømmet først i lagmannsretten at han visste at det skulle begås et ran. Leide ut deler av huset sitt i Nedre Dalgate i Stavanger før og etter ranet. Der ble våpen, ransutstyr og utbytte lagret. Var i huset da halve ranslaget søkte dekning etter ranet, men hevder at han ikke holdt vakt der.

Pettersen erkjente straffskyld for grovt ran i lagmannsretten, men nektet skyld for dødsfølgen og at han deltok i virksomheten til en organisert kriminell gruppe (§60a).

I Stavanger tingrett la aktoratet ned påstand om 18 års fengsel. Pettersen ble kjent skyldig på alle punkt og dømt til fengsel i 15 år.

- - -

10. Johnny Thendrup

Høyesteretts dom: 13 års fengsel

Aktoratets påstand: 14 års fengsel

Lagmannsrettens dom: 11 års fengsel

Ble skutt i låret av politiet på Domkirkeplassen og erkjente sin deltakelse også i tingretten. Thendrup løsnet selv skudd mot polititjenestemenn, men traff ingen. Har forklart seg grundig om egen rolle, men ikke om andres.

Thendrup erkjente straffskyld for grovt ran både i tingretten og i lagmannsretten, men nektet skyld for dødsfølgen og at han deltok i virksomheten til en organisert kriminell gruppe (§60a).

I Stavanger tingrett la aktoratet ned påstand om 16 års fengsel. Thendrup ble kjent skyldig på alle punkt og dømt til fengsel i 13 år.

- - -

11. Thomas Oscar Ingebrigtsen

Høyesteretts dom: 4 års fengsel

Aktoratets påstand: 4 års fengsel, hvorav 6 måneder ubetinget fengsel

Lagmannsrettens dom: 3 års fengsel

Ga viktige opplysninger om forberedelser til ranet allerede i tingretten. Har gitt utfyllende opplysninger i lagmannsretten. Ingebrigtsen var kamerat av Dan Pettersen, og formidlet kontakt mellom ham og Toska. Ingebrigtsen opprettet også kontakt mellom Toska og vekteren som er tiltalt for å ha gitt innside-informasjon.

Ingebrigtsen var den eneste som i lagmannsretten erkjente straffskyld etter tiltalen, og han var dermed den eneste av de 13 tiltalte som erkjente straffskyld etter mafiaparagrafen (60a).

I Stavanger tingrett la aktoratet ned påstand om fengsel i 6 år. Han ble kjent skyldig og dømt til 4 års fengsel.

- - -

12. William Pettersen

Høyesteretts dom: 4 års fengsel

Aktoratets påstand: 5 år

Lagmannsrettens dom: 4 års fengsel

Skipperen fra Drammen innrømmet at han oppbevarte våpen for en annen, men hevdet han overhodet ikke visste at dette var våpen som ble brukt under Nokas-ranet, og at han ikke var innviet i planene på forhånd. Pettersen innrømmet i lagmannsretten at han hentet esker og bager i Nedre Dalgate to uker etter ranet.

Pettersen nektet i lagmannsretten straffskyld etter tiltalen og mente han bare kunne dømmes for etterfølgende bistand.

I Stavanger tingrett la aktoratet ned påstand om 10 års fengsel. Pettersen ble kjent skyldig på begge punkt og dømt til fengsel i 6 år.

SCANPIX