Retten mener drapet på Anooshe Gholam Sediq 26. april i fjor skjedde med overlegg under særdeles skjerpende omstendigheter.

Aktor, statsadvokat Yngve Johs. Andersen, hadde lagt ned påstand om 18 års fengsel. Forsvareren, høyesterettsadvokat Tor Erling Staff, hadde lagt ned påstand om frifinnelse.

33-åringen er også dømt til å betale en erstatning på 350.000 kroner til hvert av de to barna.

(NTB)