— Jeg trodde han skulle drepe meg, sa 31-åringen i retten, ifølge Nordlys.

Den nå 18 år gamle mannen fra Sunnmøre må sone tre år i fengsel i tillegg til å betale den fornærmede 100.000 kroner i oppreisning. Dommen er i samsvar med aktors påstand.

Tingrettens vurdering var at det dreide seg om en grov overfallsvoldtekt, og retten la spesielt vekt på dette i straffeutmålingen.

— Han tok kvelertak på meg, og jeg trodde jeg skulle bli drept, forklarte fornærmede i tingretten i forrige uke. Det svartnet for fornærmede, og hun sa at hun var bevisstløs under deler av overgrepet.

Den domfelte hadde hyre sammen med en kamerat på en fiskebåt fra Ålesund som lå til kai i Tromsø. De to inviterte fornærmede og hennes samboer med på nachspiel i lugaren på båten. Da fornærmede skulle forlate festen rundt klokken 06.30, som siste deltaker, kom 17-åringen løpende etter henne på kaia, der han tvang seg til samleie med henne. På vei tilbake til båten truet han med å drepe henne.

Retten skriver også: «Det fremstår for øvrig, som en tilleggskrenkelse, at tiltalte voldtok fornærmede selv om han visste at hun var lesbisk.»

Dommen er anket til lagmannsretten av domfelte.