– Til sammen halvparten av de vi transporterte ut i fjor var anmeldt for kriminelle forhold. Vi bidrar dermed til å bekjempe kriminalitet ved å sende dem ut, sier Arne Jørgen Olafsen, sjef i Politiets Utlendingsenhet (PU), til Dagsavisen.

PUs hovedoppgave er å transportere utenlandske statsborgere med ulovlig opphold i Norge ut av landet.

Olafsen mener tallet er høyt, og viser til at noen asylsøkere har mange lovbrudd bak seg. Men tallet kan delvis forklares ved at PU bevisst har prioritert å sende ut de som har begått kriminalitet og fått avslag, forklarer PU-sjefen.

– En annen faktor som drar tallet opp er at bortviste og utviste utlendinger regnes med, og en tredje grunn er at også brudd på utlendingsloven regnes som kriminalitet. Det siste gjelder en særskilt stor gruppe, sier Olafsen.