Helseforetakene i Vest— og Midt-Norge får en ekstrabevilgning på 256 millioner kroner på statsbudsjettet for 2007 for å rette opp den skjeve fordelingen i forhold til andre helseforetak.

Ifølge NRK får Helse Vest rundt 170 millioner kroner ekstra på statsbudsjettet, mens Helse Midt-Norge får omkring 85 millioner kroner ekstra.

Regjeringen vil dessuten opprette et nytt utvalg som skal se på den totale fordelingen av penger mellom helseregionene. Her skal også penger til rehabilitering være med i vurderingen.