De 170 kontorene er selvsagt bare en del av bikuben Brussel. I tillegg kommer medlemslandenes offisielle representasjoner, alle andre staters representasjoner, samt talløse lobbyister fra europeiske bedrifter, organisasjoner og det ene med det andre.

Et av vår tids mysterier er at Brussel kan være blant Europas billigste storbyer for leie av leiligheter og kontorlokaler.

En av de store blant de regionale representantene er Skottland. De skotske selvstyremyndighetene har 10 ansatte i Brussel. I tillegg kommer 8 ansatte i Scotland Europa, et kontor som representerer 66 bedrifter og organisasjoner i Skottland.

De nesten 20 skottene sitter i fasjonable Scotland House, prangende synlig midt i smørøyet for alt som skjer i EU-bydelen Schuman. Her leier de også ut lokaler til Øst-Finlands og Vest-Irlands folk i Brussel.

Informasjonskonsulent Cédric Daumas i Scotland Europa sier til Bergens Tidende at alt dreier seg om å bygge opp kontaktnett.

— All vår innflytelse her bygger på at vi kan opprette gode forbindelser til folk i og utenfor EUs institusjoner. Vi må sørge for at våre medlemmer kan få presise svar på spørsmålene de har, og vi må kunne påvirke for dem, sier Daumas.

Skottland og andre regioner har ingen formell status i EU-systemet. Skottene som sitter i formelle posisjoner gjør det som representanter for Storbritannia.

Likevel er det ingen tvil om at Skottland også har en egen agenda i Brussel - som kan gå på tvers av interessene til regjeringen i London.

— Det er klart vi bruker kanalene i Brussel som et alternativ til å gå via London med de forskjellige sakene. Skottland er en unik region sammenliknet med de andre britiske, og vi har klare egne interesser å ivareta, sier Cédric Daumas til Bergens Tidende.