Haraldsplass diakonale sykehus truer med å slå seg selv konkurs. 16 andre norske småsykehus er i samme anstrengte situasjon. De kommer til å mangle til sammen 150 millioner kroner, i følge tall fra HSH (Handels— og Servicenæringens Hovedorganisasjon).

Årsaken til krisen er nye regler for pensjonskostnader, som gjør at for eksempel Haraldsplass må ut med 22 ekstra millioner før nyttår.

Mange rammes

Direktør Torbjørg Aalborg i Avdeling for helse, utdanning og kultur i HSH sier at HSH har mange hundre medlemsbedrifter, som kan befinne seg i samme økonomiske skvis som Haraldsplass. Det dreier seg om alt fra mindre sykehus til rusverninstitusjoner, rehabiliteringsklinikker, barnevernstiltak og psykiatriske behandlingstilbud som blir drevet på ideell basis.

— Foreløpig har vi fått inn tall fra 11 av i alt 17 sykehus som driver etter de samme prinsipper som Haraldsplass, og som er medlemmer i vår organisasjon. Alle 11 sier at de får store problemer på grunn av omleggingen av pensjonsordningen, sier Aalborg.

Krever akutthjelp

— Staten kan ikke skyve dette problemet fra seg, sier Laila Dåvøy (KrF).

— Vi kan ikke risikere at et sykehus, som betjener 120.000 innbyggere, skal gå konkurs og legges ned. Det vil i så fall få svært store konsekvenser for helsetilbudet i hele regionen. Kravet om helsehjelp gjelder uansett, det vil si at det offentlige helsevesen i så fall må ta over oppgavene som de private sykehusene nå utfører. Resultatet vil uvegerlig bli mer ventetid og lengre køer, altså et forringet tilbud, sier Dåvøy.

De offentlige sykehusene kan gå i minus, men det kan ikke de privateide sykehusene, som er organisert som aksjeselskap.

Haster

Tidligere i høst tok Laila Dåvøy opp problemet i Stortingets spørretime. Hun viste til at problemet har vært kjent lenge, uten at regjeringen har gjort noe for å finne en løsning på problemet, som nå er i ferd med på utvikle seg til en alvorlig økonomisk krise.

— Kravet må være at sykehusene får tilført midler eller i det minste en garanti fra statlig hold om støtte til driften, og dette må skje umiddelbart, i god tid før årsskiftet, sier Dåvøy.

Helsedepartementet jobber nå for å få til en løsning for de private sykehusene i løpet av kort tid.

— Finansminister Kristin Halvorsen har antydet at spørsmålet vil bli tatt opp i forbindelse med revidert statsbudsjett, men dette blir først lagt frem i mai 2008. Det er for sent, mener Laila Dåvøy.

Hva bør gjøres med de fattige sykehusene? Si din mening i feltet under!