Politiet i Stavanger er foreløpig ordknappe: I en kort pressemelding heter det at politiet på grunn av «omstendigheter rundt dødsfallet» har satt i gang etterforskning.

Aftenbladet kjenner til at 17-åringen tilhørte et spesielt ungdomsmiljø — det såkalte emo-miljøet - som har depresjon som en av sine kjerneverdier.

Emo er forkortelse for «emotional hardcore» og hadde sitt utspring på pønkscenen i Washington D.C. på 80-tallet. Emo er blitt en slags verdensomspennende ideologi og livsstil. Ifølge Dagbladet er stilen kjennetegnet av svarte klær og dramatisk sminke. Luggen skal være lang og skjule det ene øyet, håret i nakken kort. Fingervanter, rutete bukser, hettejakker, boots, naglebelter og T-skjorter med bandnavn, kan også være fellesnevnere.

Ifølge boka «Everybody hurts: An essensial guide to emo culture» er kjerneverdiene i emokulturen depresjon, ikkesportslighet, veganisme og tvetydig seksualitet.

Lokalt miljø Emo-miljøet tiltrekker seg unge fra flere kommuner på Nord-Jæren, og består ifølge uteseksjonen i Stavanger av rundt 30 personer. De unge har Arneageren som samlingssted.

Miljøet er blitt fulgt av uteseksjon og hjelpeapparatet i flere kommuner, og det er holdt møter kommunene imellom.

Etter dødsfallet ble det holdt en minnesamling i en kirke i 17-åringens hjemkommune, på oppfordring fra ungdommer.

Bekymret – Etter å ha fulgt disse ungdommene lenge ser vi ikke at det er grunnlag for å si at disse ungdommene dyrker depressive følelser eller at selvskading gir status i miljøet. Det er ikke emo-kulturen i seg selv som skaper depresjon og selvskading, det vil alltid være ungdommer i Stavanger som synes livet er tøft, sier sier Tonje Hoff, leder for uteseksjonen i Stavanger.

Uteseksjonen finner ikke grunnlag for å advare spesielt mot emo-kulturen.

– Vi er bekymret for ungdom som ikke har støttende nettverk. Unge trenger noen de kan snakke med om vanskelige følelser. Det er alminnelig å ha det vanskelig – av og til blir trykket for stort, sier Hoff.

– De ungdommene som over tid har det vanskelig og er deprimerte, de er vi spesielt bekymret for. Noen av disse befinner seg i emo-miljøet, men vi ser dem også i alle andre miljøer, sier ledren for uteseksjonen i Stavanger.