Det var 13. september i fjor at en gjeng fra Romerike ankom en bensinstasjon på Mortensrud i Oslo. Der oppsto det bråk. Retten mener det er bevist at 17-åringen henvendte seg til mannen og mannens sønn ved å gjøre nazihilsen og rope «heil Hitler». Ifølge dommen sa 17-åringen dessuten «jævla utlendinger» til de to, skriver Dagbladet.

Rasistiske ytringer på offentlig sted er et svært alvorlig samfunnsproblem, mener retten, og uttaler at dette derfor krever en streng reaksjon.

— Ytringene ble heller ikke framsatt i noen debatt, diskusjon eller en annen sammenheng hvor hensyn til ytringsfriheten i særlig grad gjør seg gjeldende, uttaler retten.

17-åringen fra Romerike ble imidlertid frifunnet for rasistisk motivert legemsbeskadigelse mot faren. Retten viser til at 17-åringen slo ned mannen, men begrunner dette med at 17-åringen forsøkte å avverge et angrep mot sin bror, som også var til stede.