— Fellingsprosenten gikk ned fra 71,4 prosent i fjor til 69,8 i år, sier Hallvard Sandven i viltforvaltningen i Bergen kommune til Bergens Tidende.

— Dette skjedde til tross for at kvoten ble økt fra 238 i fjor til 242 i år. Den samme tendensen kan du se i andre kommuner på Vestlandet. Årsaken til nedgangen kan ha sammenheng med det uvanlig dårlige været denne høsten. Jeg tror mange jegere enkelte dager lot være å gå ut da været var på det verste, sier Sandven.

Statistikken viser at det i år ble felt flere eldre bukker enn i fjor - 44 i år mot 33 i fjor. Det ble også felt flere eldre koller i år enn i fjor - henholdsvis 51 og 45. Halvannetårige bukker og koller ble det felt færre av, mens tallet på felt kalv er omtrent som i fjor.

Flest dyr ble felt i Kaland og Gimmelandsdalen vald (jaktområde). Der ble det felt 22 dyr av en kvote på 25. Det gir en fellingsprosent på 88. Nummer to på listen er Varegga hjortevald. Der falt 20 av en kvote på 35 dyr. Det gir en fellingsprosent på 57, altså langt under gjennomsnittet for kommunen. Dette valdet er det desidert største i Bergen kommune. Mange dyr ble også skutt i Skuggestrand (17 av 19), Totland og Dyngeland (11 av 15) og Flesland/Liland/Birkeland med 9 dyr av 13. I alt 9 vald skjøt full kvote.