I beløpet inngår 149 millioner kroner til ulike kulturformål under Kultur— og kirkedepartementet, 20 millioner kroner til kulturformål under Utenriksdepartementet og 17 millioner kroner til rally-VM. Norge er tildelt prøve-VM (kandidatløp) i rally 10.-11. februar neste år. Regjeringen sier den ønsker å støtte arbeidet med å få en VM-runde i rally til Norge og innlandsregionen.

— Et vellykket prøve-VM i 2006 kan sikre Norge en årlig VM-runde i rally. Dette vil kunne få betydelige næringsmessige ringvirkninger, spesielt i Innlandsregionen hvor arrangementet etter planen skal avvikles, sier kulturminister Trond Giske (Ap).

Giske sier det neste år blir en hovedprioritering å styrke bevilgningene til filmformål. Stoltenberg-regjeringen styrker i sitt budsjettforslag for neste år ulike filmtiltak med ytterligere 14 millioner kroner, slik at den samlede økningen til filmformål neste år blir 31 millioner kroner.

Pressestøtten foreslår den nye regjeringen å øke med 7, 5 millioner kroner. Bondevik-regjeringens forslag om å ta bort tilskuddet til Institutt for journalistikk, reverseres .

Regjeringen foreslår også økt støtte til frivillig virksomhet med midler til ti nye frivillighetssentraler, Ungdommens kulturmønstring, flere tiltak innenfor pop og rock og ny tilskuddsordning for kjøp av instrumenter til skolemusikkorps. (©NTB)