Det viser hemmeligstemplede innspill til Politidirektoratets (POD) rapport til europeiske myndigheter om grensekontrollen av de såkalte indre Schengen-grensene fra 24. til 31. juli i sommer, skriver Stavanger Aftenblad.

Schengen-området består av 27 europeiske land. Normalt er det ikke passkontroll på reiser mellom disse landene — i motsetning til reiser inn og ut av Schengen. I løpet av de siste åtte julidagene ble gjennomført kontroller av totalt 165.135 personer på følgende steder:

  • 79.675 på flyplasser.
  • 37.131 ved havner.
  • 48.329 på landegrenser.

Fem arrestasjoner

Mobiliseringen ble iverksatt før offentliggjøringen av terrortrusselen på en pressekonferanse 24. juli klokken 10.00. Dagen før konkluderte Politiets sikkerhetstjeneste (PST) med at Norge sto overfor en konkret trussel der uidentifiserte personer var på vei til Norge med intensjoner om å utføre et potensielt terrorangrep. Klokken 19.30 samme kveld valgte politiet blant annet å forberede tilstedeværelsen av bemannet politi ved grenseoverganger. Politidirektoratet skriver at observasjoner av trafikkstrømmer og oppførselen til personer ble iverksatt.

PST bekrefter nå at flere personer fra Rogaland har reist til Syria. Flere bekymringsmeldinger tyder på at de kriger for IS eller andre terrororganisasjoner i regionen.Dagen etter, 24. juli, valgte direktoratet å innføre grensekontroll av de såkalte indre Schengen-grensene på midlertidig og ubestemt basis. 28. juli var situasjonen fortsatt uavklart, og derfor ble perioden forlenget til 12. august. Operasjonen ble avsluttet da PST 31. juli senket trusselnivået.

Grensekontrollen, som i hovedsak ble uført i form av ID-kontroller av personer på vei til Norge, hadde da gitt følgende resultater:

  • 17 personer ble nektet innreise i mangel på oppholdstillatelse. Disse kom fra Albania, Thailand, Singapore, Sri Lanka, Nigeria, Israel, Syria, Ukraina, Irak, Jemen og Filippinene.
  • Åtte domfelte eller tidligere utviste personer ble returnert fra flyplasser og en av havnene. Dette gjaldt personer fra Afghanistan, Thailand, Albania, Kosovo, Serbia, Storbritannia, Kamerun og Nigeria.
  • Fem personer ble arrestert for mistanke om tilknytning til terrortrusselen og mangel på identifikasjonspapirer. Disse kom fra Kasakhstan, Usbekistan og Sverige. Ifølge Einar Dale, politiinspektør ved seksjon for internasjonalt politisamarbeid i Politidirektoratet, ble disse etter hvert "kvittert ut" og løslatt.

— Noen kunne ikke framvise ID. På grunnlag av situasjonen fant vi det nødvendig å sjekke ut noen opplysninger nærmere, sier Dale.

Passforvirring

Direktoratet skriver at det ble foretatt nøye vurderinger av hvordan tiltakene kunne påvirke publikums frie ferdsel. Den foreslåtte konklusjonen er at operasjonen sto i stil med terrortrusselen og hadde en vital, viktig og tilstrekkelig effekt på de preventive tiltakene.

POD nevner lite konkret om forvirringen som i en periode hersket ikke bare hos publikum og ulike reiseselskaper, men også hos politiet internt.

Studentimam Karam Amir Sheikh føler seg sikker på at IS-sympatisører fra Østlandet samlet inn penger til terrorvirksomhet ved en moské i distriktet.Operasjonssentralen i Rogaland politidistrikt svarte "vi har ikke peiling" på Aftenbladets spørsmål om hvilke regler som var gjeldende rundt lunsjtider 26. juli. Bekymrede foreldre til barn på vei hjem fra eksempelvis Dana Cup skapte telefonstorm for Agder politidistrikt.

Tidligere i dag hersket det full forvirring om pass- og ID-kravet som reisende nå må forholde seg til som følge av terrortrusselen mot Norge.Et fotballag fra Hamar ble holdt igjen i flere timer i Frederikshavn i Danmark da det viste seg at bankkort med bilde ikke var tilstrekkelig for å få komme om bord på ferjen.

POD skriver at publikum var godt informert, begrensningene i bevegelser var så lite omfattende som mulig, og at det således var lite støy eller uoppmerksomhet blant reisende.

Det har ikke lyktes Aftenbladet å få svar på utfyllende spørsmål om grensekontrollen.

Regjeringen øremerker 77,5 millioner for å dekke kostnader til håndteringen av terrortrusselen mot Norge i sommer.