45.000 kjøretøy er blitt kontrollert i løpet av de siste dagene.

– Folk er blitt flinkere til å bruke bilbelte de senere årene, noe som også bekreftes av ukas innsats. Ekstra mange har nok brukt bilbelte fordi kontrollene var godt varslet på forhånd, sier informasjonsrådgiver Bjarte Skaugset i Statens vegvesen.