— Årsaken er at det ikke er lønnsomt å bygge ut med mindre anleggene får store beløp i støtte, sier seniorrådgiver Asle Selfors i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) til Nationen.

NVE har så langt gitt konsesjon til 21 vindkraftprosjekt som ikke er påbegynt som byggeprosjekter. Fem er til klagebehandling. De siste 16 kan igangsettes, dersom utbyggeren ønsker det.

Selfors sier at selv med dagens høye strømpriser, dekker strømprisen bare to tredjedeler av det som må til av inntekter for å drive vindmølleprosjektene lønnsomt.

Samlet er det i dag bygd ut vindkraft for rett i underkant av 1 TWh (1000 GWh) fordelt på 15 anlegg. Det er mindre enn 1 prosent av strømforbruket her i landet. Dermed er man langt unna det ti år gamle offisielle målet om at vindkraft skulle sørge for 3 TWh i 2010.