I samme måned i fjor omkom 28 personer, melder Trygg Trafikk.

De siste fem årene har i gjennomsnitt 20 personer omkommet maitrafikken her i landet.

I årets fem første måneder mistet 72 personer livet i trafikken. I samme periode i 2008 omkom 105 personer.

Sju bilførere, to bilpassasjer, fem motorsyklister, én syklist og én fotgjenger omkom i trafikken i mai. Av de 16 som omkom i mai, var 14 menn og to kvinner.