Øvelsen NATO Air Meet 2005 (NAM 05) er historisk, fordi flere nye NATO-medlemmer, blant annet Romania, Tsjekkia og Estland, deltar for første gang.

Ørlandet hovedflystasjon skal være vertsbase for fjerde gang.

Under øvelsen, som avsluttes 16. september, skal blant annet jagerpiloter for første gang trene på nattoperasjoner under NAM.

Hensikten er å trene på realistiske scenarier som pilotene vil kunne møte i flernasjonale operasjoner, opplyser kommandørkaptein Thom Knustad ved pressesenteret på Ørlandet flystasjon.

Pilotene skal under øvelsen også trene på lavtflyging.

Ifølge Knustad vil det være svært stor flyaktivitet fra Lillehammer i sør til Bodø i nord under øvelsen. Det er planlagt over 160 avganger og landinger daglig ved Ørlandet.

Den norske brigaderen Finn Kristian Hannestad leder NATOs taktiske flyøvelse.