Stord

I møtet la Den norske veterinærforening frem forslag til løsning slik at vakten kan komme i gang igjen umiddelbart. Dette forslaget kunne ikke staten godta og det er innkalt til nytt møte på mandag.

— Vi foreslo fredsplikt under forhandlingene, slik at situasjonen blir normalisert og syke og skadde dyr igjen blir sikret hjelp uten om normal arbeidstid, sier informasjonssjef i DNV, Astrid Bjerkås.

Hun er svært skuffet over at forhandlingene ikke førte frem.

— Enda en helg uten veterinærvakt var et skrekkscenario for oss. Norske veterinærer ønsker ikke enda en helg der bønder mister dyr.

— Vi går en bedrøvelig helg i møte. Partene har tatt på seg et stort ansvar, sier Bjarne Undheim, leder i Norges Bondelag.

Kundeforhold på spill

Han er ikke villig til å plassere skyld hos noen av partene i konflikten, men påpeker at veterinærer har et kundeforhold til bøndene.

— Det forholdet blir stilt på prøve i denne situasjonen.

Så langt har Bondelaget fått melding om 16 døde dyr. Mandag kommer ny rapport. Det er i hovedsak kyr med melkefeber og fødselskomplikasjoner som har dødd eller blitt avlivet.

— Vil dere kreve erstatning for døde dyr i etterkant av denne konflikten?

— Etter det vi vet nå er det ingen kjent erstatningsordning i slike situasjoner, men vi ønsker at bøndene rapporterer inn alle døde dyr, så får vi se på dette i etterkant, sier Undheim.

Skal opp i spørretimen

Flere politikere engasjerer seg nå for at Landbruks- og matminister Lars Sponheim skal komme på banen i veterinærkonflikten. Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) vil i spørretimen på Stortinget onsdag kreve svar fra Sponheim på hva han foretar seg for å få til en tilfredsstillende vaktordning både akutt og på lengre sikt.

Også Fremskrittspartiets Arne Sortevik legger press på Sponheim for å få en midlertidig ordning på plass.